Sprostredkovanie obchodu a služieb

Sprostredkovateľská činnosť je zameraná na sprostredkovanie: