Prevádzkovanie Ambulantnej pohotovostnej služby

Ambulantná pohotovostná služba (APS) je zdravotnícka starostlivosť o občanov tejto republiky, ako aj cudzích štátnych príslušníkov nachádzajúcich sa v danom prípade v lokalite poskytovania APS, pri náhle vzniknutom ochorení, či zhoršení zdravotného stavu v čase mimo pravidelnej prevádzky ambulancií praktických lekárov pre dospelých. APS nie je určená pre bežné vyšetrovacie alebo liečebné výkony, ktoré je možné zabezpečiť v čase bežnej prevádzky ambulancií praktických lekárov pre dospelých.

Ordinačné hodiny APS

Bežné dní 16,00 – 22,00. Soboty, nedele, sviatky 07,00 - 22,00.

Spádová oblasť pre ASP pridelená VUC B.Bystrica