Kto sme

Spoločnosť bola založená MUDr. Vladimírom Hudecom a Šárkou Hudecovou v roku 2005 v Brezne, predovšetkým za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Popri tejto činnosti sa spoločnosť venuje sprostredkovaniu obchodu a služieb, a reklamnej činnosti.

MUDr. Vladimír Hudec MUDr. Vladimír Hudec pracuje ako ambulantný lekár od roku 1980. Postupne nadobudol špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo a geriatria. Viac...
Domáca starostlivosť Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí. Viac...